Studio przypadków

obraz 8jpg
Aby praca z rodzinami, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, prowadziła do skutecznego rozwiązania problemu, konieczne jest objęcie tych rodzin kompleksową pomocą.

Centrum Wsparcia Rodziny

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Telefoniczne zapisy na konsultacje interwencyjno-zaradcze w sprawach rodzinnych. Pomoc rodzinie, konsultacje rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne, prawne w sytuacjach kryzysowych i zaradczych. Diagnoza pożycia małżeńskiego, łagodzenie konfliktów, poprawa komunikacji i porozumienia. Zapraszamy również na konsultacje babcie i dziadków.
Siedem dni w tygodniu:
- tel. +48 504 606 966 w godz. 14 - 22


nowarodzinajpg
Specjalizujemy się w obszarze interwencji kryzysowej,  prowadzimy konsultacje, rozmowy wspierające dla rodziców, ich dzieci, również dla dziadków będących w konflikcie z rodziną, mających ograniczone kontakty z wnukami. Ekspert, wieloletni praktyk w zarzadzaniu konfliktem. Doświadczony konsultant w obszarze psychologiczno-pedagogicznym, mediator, mentor, coach, wieloletni kurator w zakresie prawa rodzinnego.


metodyka_1jpg
Dostarczamy rodzicom bezcennej wiedzy na temat ich samych: ich kompetencji, predyspozycji jako rodzice, w jaki sposób mogą wykorzystać swoje indywidualne cechy, by być lepszym rodzicem. Wygrywaj dzięki skutecznej komunikacji. Przygotuj się na zmiany. Poznaj sekrety budowania relacji.

zaproszenie_1jpg
Istotą komunikacji, relacji okazuje się nie ocena, lecz umiejętność budowania przez rodzica atmosfery zaufania, uczciwości i wzajemnego szacunku, sprzyjającej informacji zwrotnej w obu kierunkach. Ułatwiamy drugiej osobie uczenia się, rozwoju i działania. Podnosimy świadomość i pozwalamy dostrzec dokonywane wybory. Dzięki temu rodzice znajdują własne rozwiązania, które rozwijają umiejętności oraz zmieniają nastawienia i zachowania.