http://files.clickweb.home.pl/2e/b5/2eb53b8c-7287-444a-8b3c-0ef44d7453b8.css
 
Kryzys w małżeństwie, kryzys związku, co robić dalej. Centrum wsparcia mamom doświadczających przemocy w rodzinie. Pomoc w procesie wychowania dzieci.
 

Szukasz pomocy, skontaktuj się z Centrum Wsparcia Rodziny. Udzielamy konsultacji: po rozwodzie, po rozstaniu, kryzys małżeński. Konsultacje wsparcie w kategorii rodzina, rozwód, dziecko, przemoc. Spotkanie skupia się na kluczowych obszarach życia w rodzinie, które ma największy wpływ na funkcjonowanie rodziny.owania.

konspppjpg
Konsultant Rodzinny jest rzecznikiem interesów rodziny. Rozwiązuje problemy społeczne, psychologiczne, wychowawcze, prawne udziela wsparcia rodzinie w wypełnianiu jej podstawowych funkcji, pomaga osobom wykluczonym.

aaastrjpg
Aby praca z rodzinami
, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, prowadziła do skutecznego rozwiązywania problemów, konieczne jest objęcie tych rodzin długofalową, intensywną i kompleksową pomocą. W związku z tym Program oferuje wsparcie, które całościowo z dostosowaniem do potrzeb rodziny zapewnia ofertę usług.
mentorjpg
Filarem systemu wsparcia jest Konsultant, Coach, Mentor; zdobywszy zaufanie rodziny, towarzyszy jej w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej. Budowanie systemu polega przede wszystkim na zintegrowaniu działań różnych podmiotów, które udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży, rodzicom, dziadkom. Ważne jest, aby jednostka i rodzina otrzymała taki rodzaj pomocy, dzięki której rodzina zagrożona wykluczeniem społecznym sama rozwiązywała swoje problemy, żeby chciała chcieć dokonać zmian na lepsze


logo2jpgKonsultant Rodzinny - Ja nie jestem po to, by mówić, co jest słuszne a co nie, ani po to, by mierzyć Twoje życie własną miarą. Ja jestem nieznajomym w nieznanej mi Twojej wewnętrznej krainie powstałej w wyniku unikalnych Twoich doświadczeń życiowych. Jedynym tubylcem w tej krainie jesteś Ty i tylko TY potrafisz rozszyfrować znaki drogowe i odnaleźć właściwe ścieżki. Ja wnoszę wartość poprzez rozwiewanie mgły, sprawiając, że znaki te łatwiej Ci dostrzec. Pomagamy ludziom realizować w pełni swój potencjał to nasza misja. Wszystko, co robimy, jest odbiciem misji oraz wartości, dzięki którym ich realizacja jest możliwa.


etapyjpg

Zadaniem Konsultanta Rodzinnego jest przede wszystkim doprowadzenie do tego, aby rodzina doświadczyła, że ma wpływ na swoja sytuację, odzyskała podmiotowość i wiarę we własne możliwości. Drugim celem jest rozwiązywanie ich osobistych i rodzinnych problemów emocjonalnych, które z kolei blokują rozwój i możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym Osiągnięcie tych celów jest warunkiem podjęcia przez jednostkę kolejnych działań prowadzących przez aktywizację społeczną do integracji rodzinnej do usamodzielnienia.Konsultant Rodzinny  wspólnie z rodzicami, dziadkami proponuje jakie działania można podjąć, aby osiągnąć zamierzone cele, dokonać zmiany istniejącej sytuacji.


konsultacjerodz_1jpg

System Zgoda i Porozumienie został opracowany bazując na doświadczeniach zdobytych w międzynarodowych i krajowych seminariach, konferencjach, i doświadczeniach zawodowych, w stałym bezpośrednim kontakcie z placówkami i instytucjami działającymi w tym zakresie. 


cst2kopiajpg

Konsultant Rodzinny elastycznie reaguje na potrzeby rodziny tak, aby zapobiec powstawaniu i nawarstwianiu się problemów, których skumulowanie może doprowadzić do rozpadu więzi rodzinnych i struktury rodziny. Doradca Rodzinny pokaże, w jaki sposób możesz ulepszyć swoje życie, osiągnąć cele i przekształcić całą swoją energię w sukces i szczęście.


zaproszenie_1jpg

Konsultacje ze specjalistą który pracuje nad odbudowaniem relacji w rodzinie Budowanie pomostu życzliwości. Wskazywanie innych celów. Dodawanie wiary w siebie. Utrwalanie siły w sferze emocji. Umiejętność funkcjonowania w nowej roli. Radzenie sobie z trudnościami adaptacyjnymi w środowisku rodzinnym i społecznym. Przywracanie wypadnięcia z ról rodzinnych i społecznych. Polega to na zintegrowaniu różnych działań, które udzielają wsparcia rodzinom. Ważne jest, aby jednostka otrzymała taki rodzaj pomocy, dzięki której rodzina zagrożona wykluczeniem społecznym sama będzie rozwiązywała swoje problemy oraz umiała znaleźć motywację, aby dokonać zmian na lepsze.


kompetencjajpg

W ramach programu należy zdiagnozować rodzinę poprzez określenie jej kompetencji, możliwości zdobywania informacji, wiedzy i umiejętności, postaw i świadomości. Tak szeroko przeprowadzane analiza obejmują wiele obszarów kompetencji: wychowywanie, opieka, ochrona zdrowia, aktywny styl życia, kształtowanie relacji w rodzinie, budowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych, kształtowanie aktywizacji zawodowej.