http://files.clickweb.home.pl/2e/b5/2eb53b8c-7287-444a-8b3c-0ef44d7453b8.css

Program pomocy rodzinie. Przygotuj się na zmiany, zadzwoń tel. 504 606 966. Odzyskaj swoje dziecko. Wygraj dzięki skutecznej komunikacji. Poznaj sekrety budowania relacji w rodzinie. 

 
 

Odzyskać dziecko, utrudnienie kontaktów z dzieckiem, uprowadzenie rodzicielskie, usługi detektywistyczne, alienacja rodzicielska, zdrady małżeńskie, naruszenie zasad kontaktu z dzieckiem, nastolatek a problemy wychowawcze . Działania ukierunkowane są w udostępnianiu rodzinie kompleksowego systemu usług, odpowiadających na jego potrzeby w różnych fazach rozwoju oraz na działania wspierające w wypełnianiu tych podstawowych funkcji.

MISJĄ PROGRAMU JEST TWORZENIE WARUNKÓW TRWAŁEJ WSPÓŁPRACY RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWANIA ICH DZIECI.

Metoda ta do dziś z powodzeniem promowana jest w najlepszych uczelniach światowych takich jak Oxford i Cambridge. Uważana jest za skuteczną próbę ratowania rodzin i prowadzi do powrotu, nadaje im nową wartość. Praca z klientem polega na rozwoju w obszarze jego zainteresowań, talentów, mocnych stron, potencjału, wartości, przekonań oraz osobowości. Doradca Rodzinny wytycza drogę poszukiwań oraz ukierunkowuje rozwój poprzez pracę na cele, planowanie, monitorowanie i motywowanie do wykonywania ustalonych zadań, które zmierzają do osiągnięcia celu.


Konsultacje w sprawach rodzinnych i nieletnich

Pierwsze spotkanie jest konsultacją, wsparciem, zrozumienie sytuacji, która jest powodem zgłoszonego problemu. Zebranie w bezpośredniej rozmowie najważniejszych informacji pozwala zdecydować, czy jest potrzebna pomoc, a jeśli tak, to jaka i w jakiej formie. Spotkanie kończy się wspólnym ustaleniem dalszego trybu postępowania.

 

Sporządzenie planu wychowawczego zawierające formę porozumienia rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymanie kontaktów z dzieckiem.

Podstawowym odniesieniem do potrzeb rodziny jest porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymania kontaktów z dzieckiem. Porozumienie jest warunkiem obojga rodziców żyjących w rozłączeniu. Jest to droga dla rodziców współpracujących zgodnie w interesie dziecka, którzy sprawują opiekę, nie Sąd. Rodzice dojdą do porozumienia w szeroko rozumianych sprawach dziecka. Bez względu na to jak trudna jest sprawa, zawsze jest sposób na konstruktywne rozwiązanie dobra dziecka.

 

Sesje spotkań z prawnych, psychologicznych w kancelarii.

W ramach programu diagnozujemy rodzinę poprzez określenie jej kompetencji, możliwości zdobywania informacji, wiedzy i umiejętności, postaw i świadomości. Wspólnie z rodzicami omawiamy sposób realizacji planu wychowawczego.

 

Mediacje Rodzinne

Kolejnym problemem jest zakres porozumienia rodziców co do sposobu porozumiewania się i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych swoich dzieci. Określenie zgody władzy rodzicielskiej obojga rodziców do wszystkich składowych w planie rodzicielskim. Analizując potrzebę opiekuńczo-wychowawczą, która dokonuje rozstrzygnięć umów porozumienia rodziców wyłącznie na podstawie dobra dziecka

 

Spotkanie rodzinne w obecności Konsultanta  ds.. rodzinnych i nieletnich i Psychologa.

Dla poprawy oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych dla małoletnich dzieci wprowadziliśmy do swoich działań psychologa biegłego w sprawach rodzinnych, który wspólnie z Konsultantem Rodzinnym określą sposoby komunikacji i efektywności w sposobie wychowania dziecka.