Centrum Wsparcia Rodziny skupia ekspertów z dziedziny psychologii, pedagogiki, uzależnień, mediacji, prawa rodzinnego i karnego

Skutecznie i kompleksowo pomagamy w rozwiązywaniu problemów naszych klientów. Zrzeszamy doświadczonych i sprawdzonych specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, uzależnień, mediacji, prawa stanowiących zespół specjalistów szczególnie wyspecjalizowanych w dziedzinie prawa rodzinnego i karnego, w tym w postępowaniach rozwodowych, dotyczących władzy rodzicielskich i opieki nad małoletnimi dziećmi, alienacji, alimentów oraz podziału majątku wspólnego. Indywidualne bezpośrednie konsultacje ze specjalistami.

Witamy w Centrum Wsparcia Rodziny  Zapisy telefoniczne tel. 504 606 966

Prowadzimy trudne i złożone sprawy naszych klientów przenikających się na płaszczyznach różnych dziedzin prawa, psychologii i pedagogiki. Dysponujemy 30 letnim doświadczeniem zawodowego kuratora rodzinnego doskonale znając i rozumiejąc owe zależności. Potrafimy odpowiednio i skutecznie reagować na sytuacje kształtujące się w toku postępowania sądowego, stosując działania adekwatne i najlepsze wobec pojawiających się i zmieniających okoliczności.

Przejawem dobrych praktyk oraz świadomości tego czego oczekują nasi Klienci jest skuteczność naszych specjalistów i zdolności do działania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym i prawnym. Zespół naszych specjalistów psychologów, pedagogów, specjalistów sądowych, mecenasów skupia sprawdzonych praktyków w poszczególnych dziedzinach prawa rodzinnego i karnego, którzy w oparciu o najwyższe standardy obsługi, skutecznie oraz kompleksowo pomagają w rozwiązywaniu problemów naszych Klientów. Działamy na terenie Polski i dla Polonii za granicą. Wszystkim naszym działaniom towarzyszy troska o zadowolenie oraz zaufanie naszych Klientów.

O nas

Wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom

Działamy na rzecz integracji rodzinnej, społecznej, zawodowej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenia spójności rodzicielskiej.

Programy

Zapewniamy najlepszy zakres usług

Aby praca z rodzinami, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, prowadziła do skutecznego rozwiązania problemu, konieczne jest objęcie tych rodzin kompleksową pomocą. 

Pomoc

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji

Działania mają na celu usprawnienie procesu komunikacji w rodzinie. Przywracanie z wypadnięcia z ról rodzinnych i społecznych.

OD UPADKU DO SUKCESU

Zasadniczą cechą skuteczności naszych działań jest zachęcanie naszych klientów do wzięcia odpowiedzialności za siebie jako osoby mającej wpływ na własne życie, do twórczego rozwiązywania problemów rodzinnych, do podejmowania decyzji i realizacji swojego potencjału. Wpływa to na zmianę zachowań i działań naszych Klientów w środowisku rodzinnym. Podejmujemy się prowadzenia trudnych i złożonych spraw rodzinnych, często przenikających się na płaszczyznach różnych dziedzin prawa rodzinnego. Potrafimy odpowiednio i skutecznie reagować na sytuacje kształtujące się w toku postępowania sądowego, stosując działania adekwatne i najlepsze wobec pojawiających się i zmieniających okoliczności.

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI EKSPERTAMI NA ŚWIECIE