Kryzys związku co robić dalej. Centrum Praw Ojców tel. 504 606 966. W praktyce rzadko patrzymy na alienację od strony psychologiczno-pedagogicznej, częściej jako krzywdzicieli  matek i ich dzieci. Alienacja rodzicielska to świadome lub nieświadome zachowania wywołujące zaburzenia w relacjach pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem. To skutek niewłaściwych postaw rodzicielskich w sytuacji rozchodzenia się ich rodziców. Niekiedy rodzic poza ograniczeniem fizycznym kontaktu dziecka z drugim rodzicem, powoduje wiele szkodliwych oddziaływań na psychikę ich wspólnego dziecka. Relacje uciekają się do manipulacji uczuciami swojego dziecka, szantażu emocjonalnego, dyskredytują drugiego rodzica, przekonując dziecko o braku miłości do niego. Rodzic często stawia dziecko w roli własnego przyjaciela, przekazuje mu informacje, które nie powinny być adresowane do nich.

 

Nieograniczone kontakty ojca z dziećmi, samotnie wychowujący ojciec, prawo do naprzemiennych kontaktów z dziećmi.

Zanim zostałeś rodzicem, sądziłeś, że rodzinę powinny charakteryzować zrozumienie i tolerancja oraz że relacje rodziców z dziećmi muszą opierać się na zasadach demokratycznych. Takie podejście jest dokładnym przeciwieństwem nietolerancyjnego i restrykcyjnego typu wychowania. Wpływa to destrukcyjnie na poczucie własnej wartości u dziecka i jego dalszy rozwój.


Rola ojca zdecyduje czego nauczą się dzieci

 

Odpowiedzialność (władza) rodzicielska to obowiązki i prawa rodziców wobec dziecka i jego majątku. Prawo do opieki (pieczy) nad dzieckiem oraz prawo do odwiedzin .


dziecisywojpg

Dzieciństwo wymaga troski, opieki, obecności ojca i matki. Więź dziecka z rodzicami jest bazą na której budować będzie późniejsze związki emocjonalne z innymi ludźmi, a zwłaszcza w swojej rodzinie, jaką potencjalnie będzie mogło założyć. Dla prawidłowego rozwoju dziecka istotna jest rola matki i ojca na każdym etapie jego rozwoju.

cwrjpg Przydatne linki Program na sukces


metodyka_1jpg

Metoda - od diagnozy do umiejętności:

Wszechstronne wsparcie uczestników w programie i możliwość wdrażania nabytej wiedzy; Interaktywne metody programu "Centrum Wsparcia Rodziny" przypisane są do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika programu. Ojcowie potrzebują nowych umiejętności. W ramach programu udzielamy bezpłatny: konsulting, coaching, oraz wsparcie uczestnika w programie.

cwrjpg Przydatne linki Program na sukces


nowarodzinajpg

Nowa rodzina - ojciec skazany na klęskę

Każdego dnia w rodzinach na całym świecie ktoś zostaje ojcem. Niestety nikt nie rodzi się z umiejętnościami ojca. Według badań Harvard Business Review ( gdzie jesteśmy członkami) do 40% nowych ojców zawodzi i traci rodzinę w ciągu 2 - 6 tat.

Typowe problemy i zagrożenia: Brak niezbędnych umiejętności rodzicielskich ojców; Trudności w relacjach intergrupowych w środowisku rodzinnym; Stereotypy i nawyki z rodziny pokolenia.

cwrjpg Przydatne linki Zapraszamy na konsultacje


Obudź w sobie umiejętność stworzenia kochającego ojca.
Dom jest miejscem, w którym dbamy o własne potrzeby i pomagamy innym zadbać o ich potrzeby. Dom jest podstawą dla przyszłych relacji waszego dziecka, męża, żony, partnerki, partnera. W kochającym domu nie ma przemocy, strachu, krzyku, dewaluowania drugiego rodzica w życiu dziecka. Rodzina jest miejscem, w którym potrzeby własne są równie ważne jak potrzeby pozostałych domownikówUprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców, jeżeli Państwa dziecko zostało uprowadzone przez drugiego rodzica.


kompetencjaojcajpg

Rola ojca w kluczowych obszarach kompetencji

Sekrety sukcesów i porażek. Dzięki przenikliwości rodzicielskiej ojcowie są w stanie rozmawiać i komunikować się w rodzinie. Nie jest to język atrybutów i przekonań, ale język korzyści dla rodziny i strategii. Rodzice, którzy mają wyższy poziom wiedzy w zakresie przenikliwości, mogą lepiej bronić interesów rodziny.

cwrjpg Przydatne linki Pomoc psychologiczna


nowageneracjajpg

Nowa generacja programów rozwoju osobowości

Nowe realia i zmiany w zachowaniu ojców wymuszają nowego podejścia do procesów i metod komunikacji w rodzinie. Ta rozwijająca się dziedzina (zjawisko) cały czas adaptuje do zmieniających się warunków otoczenia i wartości jakie występują w zmieniającym się świecie. Program przeznaczony jest dla ojców, którzy wykorzystują najnowsze trendy i najlepsze praktyki na świecie.

cwrjpg Przydatne linki Poradnik rodzinny


Ojcostwo, które proponujemy, jest w wielu aspektach prostsze i bardziej intuicyjne. Podstawą są pozytywne uczucia jakich doświadczają ojcowie i dzieci. A jeśli mówimy o zmianie zachowań. to przede wszystkim swoich własnych - ponieważ są jedynymi, na które mamy wpływ.


kuchniajpg

Konflikt w rodzinie a rola ojca. Powszechnie uważa się, że zadaniem rodziców jest przekazywanie pewnych wartości, zachowań, przekonań, zwykle za pomocą takich działań jak wyjaśnianie, słuchanie, porozumienie się bez przemocy. Niestety, rodzice występują w roli nauczyciela, szybko popadają we frustracje, co w sumie prowadzi do wielu konfliktów.


Pewny wynik na całe życie