Pomoc interwencyjna i zaradcza tel. 504 606 966 - rozwiązywanie konfliktów bez przemocy. Rodzina najlepsza inwestycja. Przestrzeganie równych praw matki i ojca - wyzwania dla Reportera Centrum Wsparcia Rodziny

 
 
Reporter postrzega zasady równości szans ojca i matki. CWR kieruje do wszystkich osób potrzebujących wsparcia. Różnorodność szans ojców i matek jest ważnym elementem, którego postrzegania stanowi jedną z podstawowych zasad życia w rodzinie.y.
szansanazmianjpg

ZASADY RÓWNOŚCI SZANS OJCA I MATKI

 
 
kikjpg
Przestrzeganie zasad równości szans ojca i matki, męża i żony
to obowiązek prawny, zapisany w umowach wiążących UE i Polski. Konkretne działania wspierające równości szans - działania pozytywne, wyrównawcze, mające na celu poszerzenia kompetencji na rzecz równości poprzez udzielenie szczególnego wsparcia rodzinie.
cwrjpg Przydatne linki Doświadczeni praktycy i konsultanci.

Zapraszamy na komedię małżeńską 3 RAZY ŁÓZKO

Małżeństwa odnajdą siebie: swoje sprzeczki i momenty czułych pogodzeń. Swoje troski o dorastające dzieci. Wady, słabości i prawdziwą miłość. Program "Centrum Wsparcia Rodziny" wpisuje się w problematykę rodziny i pomaga w diagnozowaniu ich potrzeb.

cwrjpg Przydatne linki Program na sukcesSpotkanie z Antoine Renard Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzinnych na temat równości szans ojca i matki

Fundacja Domino uczestniczyła w spotkaniu
z Przewodniczącym Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzinnych. Antoine Renard.Celem spotkania na rzecz rodziny była ochrona wolności i wspierania funkcjonowania małżeństw i rodziny. Dzieje się to poprzez ewolucję, społeczną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój. Dyskusja przebiegała jak na przełomie czasów we Francji kształtowały się zmiany w myśleniu i postępowaniu ludzi i rządu.


pozytywneemocje_1jpg
Pięć najważniejszych zasad które stosujemy: wzajemność, konsekwencja, dowód słuszności, lubienie, autorytet. Każdej z nich poświęcamy uwadze, w której omawiamy funkcje danej zasady, z punktu widzenia pożytków, jaki przynosi naszym klientom. Przedstawiamy konkretne techniki wpływu opierając się potrzeb dla naszych klientów.
cwrjpg
Przydatne linki Pomoc psychologiczna

Konferencja w sprawie funduszy 2014-20120
Fundacja uczestniczyła w konferencji w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tematem konferencji bała "Rola organizacji pozarządowych w planowaniu wydatkowania środków europejskich - konsultacje społeczne w sprawie funduszy strukturalnych na lata 2014-2020.
Fundacja przedstawiła obszary życia w rodzinie, które mają największy wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie.Konferencja-Rodzina w Europie - jak ją wspierać ?Bez rodziny nie ma przyszłości – stwierdzili uczestnicy pierwszej polsko-niemieckiej konferencji „Efektywność wspierania polityki rodzinnej w państwach Unii Europejskiej”. W debacie udział wzięli dr Stanisław Kluza i dr Agnieszka Chłoń-Domińczak z Instytutu Statystyki i Demo grafii Szkoły Głównej Handlowej oraz goście z Niemiec – publicystka i pisarka Gabriele Kuby oraz Stephan Raabe z Fundacji Konrada Adenauera.Konferencja w Senacie Konferencja pod honorowym patronatem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Na   konferencji  poruszone   były   ważne tematy: Rola ojca w wychowaniu w rodzinie; Tożsamość mężczyzny według modeli rodziny i koncepcji   polityki   społecznej; Główne założenia i cele rozwiązań ustawodawczych ojcostwa w USA - dr Ken Canfield Krajowe Centrum Ojcostwa – National Center for Fathering USA; Znaczenie ojca w kształtowaniu postaw obywatelskich młodego pokolenia.Fundacja w Komisji Dialogu Społecznego

Uczestnictwo Fundacji Domino w Komisji Dialogu Społecznego to współdziałanie środowiska pozarządowego i urzędniczego. Służy w wypracowaniu rozwiązań publicznych należących do m. st. Warszawy; konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych     wydawanych przez władze Miasta w zakresie działalności komisji; konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych     wydawanych przez władze Miasta w zakresie działalności komisji; opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z priorytetowymi zadaniami publicznymi.Strategiczne cele na rzecz równości

1. Równy stopień niezależności
2. Godzenie życia rodzinnego i zawodowego.
3. Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji rodzinnych
4. Równe uczestnictwo w w procesie wychowania dzieci
5. Eliminowanie stereotypów związanych z wcześniejszym wychowaniem w rodzinie pokolenia.
6. Propagowanie równości w stosunkach rozwojowych rodziny.

cwrjpg Przydatne linki Program na sukces


cst2kopiajpg
Pomagamy naszym Klientom
rozwiązywać kluczowe i bieżące problemy rodzinne. Bazujemy na naszym 20 letnim doświadczeniu i potrzebach klientów. Ich zmieniająca się sytuacja rodzinna wymaga większego zrozumienia ze strony osób kompetentnych i przygotowanych do tego rodzaju wsparcia. Specjalista d/s rodzinnych zauważy istniejące problemy i aktywnie im przeciwdziała.
cwrjpg
Przydatne linki. Szukasz pomocyRóżnicowanie rezultatów jest adekwatne do diagnozy i zidentyfikowanych problemów rodziny. Jeżeli potrzeby rodziny są różne w przypadku ojca i matki, męża i żony, rezultaty powinny zostać określone oddzielnie dla każdej ze stron.
Tą problematykę przedstawiliśmy na konferencji w Senacie - polityka rodzinna to nie tylko wydatki ale i korzyści. Dlaczego należy się zastanowić jakich instrumentów użyć, by uzyskać poprawę sytuacji demograficznej w Polsce.


rodzinjpg
Pomagamy innym bo wiemy jak im jest ciężko.
Na ile osób możemy liczyć? Ile osób pomoże Ci w ciemno? Na ile możesz polegać tak jak na sobie? Liczy się rodzina, ale czasami, w niektórych tylko sprawach. Udzielamy wszechstronnej pomocy, wspieramy ojców i matki, pomagamy w rozwiązywaniu problemów: psychologicznych, pedagogicznych, prawnych.


Fundacja uczestniczyła na kolejnej międzynarodowej konferencji naukowej.
Konferencja "Czas na pracę - czas na rodzinę" Tematem seminarium był wpływ polityki na rzecz rodziny na rozwój kapitału ludzkiego w wybranych państwach Unii Europejskiej. W spotkaniu, oprócz prelegentów polskich, wzięli udział przedstawiciele niemieckich i austriackich kręgów naukowych, międzynarodowe autorytety w dziedzinie polityki rodzinnej.

cwrjpg Przydatne linki Rodzina najlepsza inwestycja


Konferencja Pedagogium "Chcę być z Tobą MAMO"

Fundacja Po DRUGIE oraz PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. Debata wokół sytuacji nieletnich matek i ich dzieci stanowiącą element akcji społecznej "Chcę być z Tobą MAMO!" mającej na celu utworzenie oddziałów dla matek z dziećmi w placówkach resocjalizacyjnych dla dziewcząt. Głównym celem spotkania jest przybliżenie obowiązujących rozwiązań systemowych, poznanie opinii przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych i praktyków w zakresie resocjalizacji. Debata jest unikalną okazją do wymiany opinii i doświadczeń wokół sytuacji nieletnich wychowanek placówek resocjalizacyjnych.Fundacja Domino w Daphne

Program Daphne został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 20 czerwca 2007 roku (wszedł w życie w dniu 7 lipca 2007 po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE)n

Fundacja Domino uczestniczy w programie Daphne od 2011 roku. Wpisała się w działania: zapobieganie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet; ochrona przed przemocą; zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy; realizacja działań do zmiany postaw i zachowań w rodzinie i wobec niej; kampania informacyjna, edukacyjna; pomoc dla rodzin.


Dzień Dziecka na Zamku Królewskim

29 maja 2011r w niedzielę Fundacja organizowała wspólnie z Partnerami Komisji Dialogu Społecznego Dzień Dziecka i Światowy Dzień Rodziny na Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego. W imprezie wzięło udział 20 000 osób. W ciągu ośmiu godzin odbyło  się ponad 200 atrakcji, w tym kino zamkowe, występy 213 wykonawców, pokazy, warsztaty, animacje, gry, zabawy, konkursy, udzielono szereg konsultacji i wsparcia dla rodzin i osób potrzebujących takiej pomocy. W ramach projektu  "Integracja  Społeczna dzieci, młodzieży i rodziny na Zamku Królewskim"
Fundacja zorganizowała występ artystyczny tańca nowoczesnego dzieci z przedszkola, występ  artystyczny   bębniarza  z   Senegalu oraz   udzielono  szereg   konsultacji   i   wsparcia dla   rodzin   i  ludzi potrzebujących pomocy, osobom  zagrożonym wykluczeniem społecznymGwiazdka dla dzieci Ochoty od Fundacji

16.12.2010 roku  Fundacja   zorganizowała   świąteczną  akcja   dla  dzieci  Ochoty. W ramach tego projektu Fundacja wzmocniła dzieci poprzez podniesienie ich kompetencji, kształtowanie postaw  i świadomości,   wdrażanie   konstruktywnej   komunikacji   społecznej, kształtowanie relacji międzyludzkich, budowanie i wzmacnianie więzi społecznych, kształtowanie aktywizacji społecznej. Podstawowym kapitałem rodziny są więzi rodzinne. Prawidłowe relacje w rodzinie chronią przed powstawaniem problemów społecznych, zwłaszcza przed niedostosowaniem społecznym, uzależnieniami, przemocą. Rodzina jest oparciem dla jednostki w sytuacjach trudnych.