Zapisz się na konsultacje tel.+48 504 606 966. Skorzystaj z porady eksperta dotyczącego poradnictwa przedmałżeńskiego, porad psychologiczno-pedagogicznych, diagnozy sytuacji.   Indywidualne bezpośrednie konsultacje ze specjalistami.


Udzielimy Ci konsultacji, której potrzebujesz. Kiedy układasz sobie życie rodzinne musisz wiedzieć o podejściu do rozwoju, opracowane wyłącznie na Twojej potrzebie.  W ciągu ostatnich 30 lat aktywnie działamy jako Doradcy Rodzinni. Poczuj ulgę i ciesz się tym co mamy dla Ciebie. Doradca rodzinny potrafi rozwiązywać złożone problemy i osiągnąć trwałe rezultaty.

prev next

Poczuj ulgę i ciesz się tym co mamy dla Ciebie. Dobry negocjator potrafi rozwiązywać złożone problemy.

Oto model, który stanowi esencję najlepszych stosowanych naszych praktyk, które budują wizerunek Twój u innych i aktywują go.

 • Precyzyjne zdefiniowanie wartości i cech osobowościowych
 • Wyszukiwanie tych wartości i cech osobowościowych które są w Tobie
 • Wypełnisz kwestionariusze do zdiagnozowania tych procesów
 • Finalizacja procesów, dopasowanie osobowości Twojej i innych
 • Kluczowa faza mająca wpływ na sukces, wdrażanie i rozwój

1jpg

To Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który jest niezawisłym organem sądowniczym, i którego orzeczenia mają wpływ na wszystkie kraje UE. Europejski wymiar sprawiedliwości, którego polski wymiar sprawiedliwości jest częścią

Źródłem najlepszych osiągnięć w kształtowaniu swojej pozycji u innych jest budowanie więzi i kształtowanie relacji. Zebraliśmy wiedzę z badań światowych ekspertów w tej sprawie. Są to eksperci z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, neuronauki - zajmującej się badaniem na pograniczu wiedzy psychologicznej i komunikacji. Zostały one zaadaptowane i wdrożone na potrzeby naszych klientów.

ARO35jpg

Dlaczego jedni negocjują a inni nie.

Twoje negocjacje mogą być dostosowane do twoich relacji z innymi. Zarówno te dobre i złe nawyki wpływają na waszą pozycję i komunikacje. Bez posiadania tej wiedzy nie będziesz mógł jej zrealizować.  Twoja rola w rodzinie wymaga gotowości do przeprowadzenia skutecznych negocjacji. Negocjacji w wyniku których obie strony zyskają długotrwałe, trwałe pozycję. Aby ją osiągnąć, trzeba zasiąść do stołu negocjacyjnego z gotową strategią nastawioną na przejrzenie emocji Twojego partnera. Gdy gra toczy się o najwyższą stawkę, nie ma mowy o błędach.

ARO22jpg

Przestrzeganie tych zasad nie gwarantuje jeszcze dobrego partnerstwa, lecz stanowi ramy, w jakich możemy rozwijać się dla obu stron. Większość par intuicyjnie pojmuje te zasady. Jeśli ich nie stosuje, nie wynika to z niewiedzy, lecz raczej z głęboko zakorzenionych nawyków uniemożliwiających im przestrzeganie tych zasad. Nawyki głęboko zakorzenione generują konflikty partnerów.

ARO17jpg

Wytyczanie granic w związkach  

 • W zdrowych związkach muszą być respektowane granice. 
 • Relacje Wasze muszą się jasno odróżniać od każdego innego związku.
 • Partnerzy muszą czuć się parą.
 • Para powinna wyraźnie odgraniczyć życie zewnętrzne (np. rodzina pochodzenia).
 • Związek musi mieć wspólną przestrzeń i czas dla siebie
 • Para musi prowadzić własne wspólne życie.
 • Wewnątrz pary muszą jednak akceptować wyraźne różnice.
 • Muszą respektować jasne granice między sobą.

cst 2 kopiajpg

Jesteśmy obecni

Jesteśmy Fundacją notowaną na terenie Unii Europejskiej, świadczącą usługi zarządzania kapitałem ludzkim w środowisku rodzinnym. Świadczymy usługi na terenie Polski, Unii Europejskiej dla Polonii zagranicą, dla naszych rodaków. Wszystkim naszym działaniom towarzyszy troska o zadowolenie oraz zaufanie naszych Klientów.

3ajpg

Z wyrokami TSUE liczy się każdy kraj wspólnoty, który musi wykonywać prawo stanowione przez TSUE. Sędziowie Trybunału zostają wybierani jako najlepsi z najlepszych, sprawdzeni sędziowie z olbrzymim doświadczeniem i wieloletnią, czynną praktyką

ARO112jpg

Ogólne metody diagnozowania osobowości i wartości nie pozwalają wyłonić odpowiedniego wyjaśnienia problemów. Zawodzą też ogólne praktyki związane z planowaniem rozwoju układaniem sobie życia w rodzinie. Z uwagi tego, że o powodzeniu decydują wartości, potrzebny jest taki proces, który pozwoli zdiagnozować te wartości, cechy osobowości a tym samym doskonalić twoją pozycję. Efektywne czynniki sukcesu to emocje, intuicja, empatia, osobowość.

ARO34jpg

Biorąc udział w programie otrzymasz zestaw narzędzi umożliwiający negocjacje nastawione na wypracowanie obopólnych korzyści – zwłaszcza w sytuacjach, gdy oponenta targają silne emocje. Zrozumiesz bariery psychologiczne zakłócające przebieg rozmów, nauczysz się wykorzystywać siłę emocji do poprawy relacji. Dowiesz się, jak wypracować satysfakcjonujące porozumienie.

ARO32jpg

Zasady funkcjonowania związków  

 • Zasada dotycząca równowagi, homeostazy w poczuciu własnej wartości
 • Dobrze funkcjonująca para musi się określić, zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz w swoich działaniach, myślach.
 • Budowanie przekrojowych połączeń
 • Przekształcanie relacje
 • Odkrywanie mitów tożsamości
 • Przełamywanie emocjonalnych barier

ARO15jpg

Przyczyna oddzielania się związków

Związki oddzielają się od siebie powracając do swoich nawyków, przyzwyczajeń wcześniej ukształtowanych.  Na ile można zbliżyć do siebie w partnerskie jeżeli związki nie rezygnując ze starych nawyków? Jak mocno pary powinny odgradzać się od siebie w świat zewnętrzny? Każda para musi znaleźć swoje miejsce na kontynuowanie swojego bycia sobą, pozwala to na normalizacje funkcjonowania związku.  

ARO10jpg

Wewnętrzne i zewnętrzne granice powinny być widoczne zarówno dla związku, jak i osób innych (np. rodzina pochodzenia) a przy tym elastyczne i przepuszczalne. Obecnie wiele się mówi o zasadach odgraniczania się związków, tak że proponowanie jakichkolwiek reguł może wywołać sprzeciw. W praktyce często spotykamy pary, które przesadziły w dążeniu do nieograniczonej wolności, kiedy zasady te nie są respektowane, związki rozpadają się.

dopasowanieajpg

Zarządzanie Projektem 

FUNDACJA DOMINO zawiera sojusze strategiczne, żeby: zoptymalizować swój model projektów i uzyskać dostęp do zasobów.

Ta strona jest dla Ciebie. Wskazujemy sposoby na istotność kreatywnego myślenia. Twój profil stanie się odzwierciedleniem Ciebie samego i dotyka wielu równie istotnych spraw, które pomożemy Ci rozwiązać.


Zapisy na konsultacje ze specjalistą: 

tel. kom.+48 504 606 966

tel/fax: +48 22 881 95 42