Pomoc psychologiczna zadzwoń tel. 504 606 966. Diagnoza sytuacji rodzinnej. Mediacje rodzinne. Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne. Przejmij kontrolę nad sytuacją w rodzinie.

 

Pamiętaj, że jesteś w pierwszej kolejności człowiekiem. Postrzegaj drugą stronę nie jako wrogo nastawioną siłę, lecz jako kogoś kogo chcesz poznać i z kim chcesz dojść do porozumienia. Nie zaczynaj rozmowy z pozycji siły. Często naturalne jest, że chcemy zademonstrować oponentowi naszą nieugiętość. Zapominamy wtedy, że zrelaksowani ludzie mniej opieraja się nowym propozycjom i pomysłom.

 

Dziecko a rozwdjpgDziecko jako najsłabszy element życia rodzinnego wydaje się być najbardziej narażone na stresy emocjonalne. Najtrudniej mu poradzić sobie z nową, niejasną rzeczywistością. Zwłaszcza, że zanim do rozwodu dojdzie pomiędzy najbliższymi dziecku osobami trwa z reguły długotrwały konflikt.

pozytywneemocje_1jpg

Roztaczaj wokół siebie pozytywną aurę. Twoja siła perswazji wynika z twojego nastawienia. Pozytywne nastawienie daje pozytywne rezultaty, a nastawienie negatywne przekłada się na wrogość.Zanim przejmiesz kontrolę nad sytuacją, musisz nauczyć się kontrolować siebie. Oczywiście nie łatwo mieć pozytywne nastawienie, gdy druga strona jest nieustępliwa. Czy potęgowanie negatywnego nastawienia powiększa twoje szanse na sukces? Nie pozwól, więc wytracić cię z równowagi. Zwracaj uwagę na szczegóły.


pomocrodziniejpg

Zachowania dewiacyjne dotykające społeczeństwo są przejawem nieprawidłowej komunikacji, niedostatecznego funkcjonowania rodzin. Ujawnianie tego skomplikowanego zjawiska nie eliminują aspołecznego zachowania. Rodziny często są bezradne wobec nowych wyzwań i problemów. Okazuje się bowiem, że stereotypy przekazywane z pokolenia na pokolenie nie wystarczają – rodzina potrzebuje porad, informacji i wsparcia ze strony eksperta i Konsultanta Rodzinnego. 


zaufajjpg
Właściwe zestawienie myśli i działań
pozwoli Ci osiągnąć niemal wszystko, czego naprawdę pragniesz. Jeśli będziesz naprawdę poszukiwać tego czego pragniesz, to na pewno znajdziesz.

rodzinjpg
J
ednostki i grupy są wzajemnie ze sobą powiązane.

Pojawienie się konfliktu zależy od tego jak spostrzegana i rozumiana jest sytuacja oraz czy i jak działania zostaną zdiagnozowane przez Konsultanta Fundacji Domino. Konsultant, Coach, Mentor rozwiązuje konflikty, daje większą szansę wypracowania trwałego porozumienia, chroni to przed eskalacją konfliktu. Przebieg konfliktu zależy od składowych w diagramie - efekt domino Fundacji Domino.

zachowaniajpg

Negocjacje w drodze mediacji pod wieloma względami różnią się od sprawy sądowej. Sprawa sądowa prawdopodobnie zakończy się niekorzystnie dla jednego ze współmałżonków, ponieważ spór jest rozstrzygany przez osobę trzecią a nie przez strony.Sprawie sądowej towarzyszą urazy, nerwy i niepewność. Wspólna decyzja współmałżonków może stać się nie mniej wiążąca niż wyrok sądowy. Pod względem emocjonalnym strony łatwiej znoszą decyzje, które same podjęły.


rodzina2jpg

Jeśli jesteś rodzicem, powinieneś zdać sobie sprawę, że najważniejsze jest co robisz i mówisz, każda twoja reakcja kształtuje przyszłość twojego dziecka.

Nasi klienci mężczyźni, kobiety, rodzice, dziadkowie wielokrotnie zapewniają nas, że siła zarówno fizyczna jak i psychiczna to ekstremalny sposób sprawowania kontroli nad rodzinę. Na krótka metę przynosi to efekt, szczególnie gdy idzie w parze z zastraszeniem. W dłuższej perspektywie jednak zawodzi. Koszt użycia takiej metody jest ogromny. Gdy wykorzystuje się siłę fizyczna lub psychiczną, starając się sprawić wrażenie osoby władczej, tak naprawdę traci się ją. Istotą komunikacji, relacji okazuje się nie ocena, lecz umiejętność budowania przez rodzica atmosfery zaufania, uczciwości i wzajemnego szacunku, sprzyjającej informacji zwrotnej w obu kierunkach. Ułatwiamy drugiej osobie uczenia się, rozwoju i działania. Podnosimy świadomość i pozwalamy dostrzec dokonywane wybory. Dzięki temu rodzice znajdują własne rozwiązania, które rozwijają umiejętności oraz zmieniają nastawienia i zachowania.