Eksperci w obszarze perswazji i komunikacji tel. 504 606 966. Specjaliści w obszarze przywództwa i motywacji. Rozwijanie kompetencji i przenikliwości. Specjaliści w obszarze relacji.

 
 

Zadawanie skutecznych pytań, udzielanie informacji zwrotnych to najważniejsze umiejętności naszego zespołu. Obie te techniki służą w dążeniu do najistotniejszego celu, jakim jest podniesienie samoświadomości i umożliwienie osobie dokonania przemyślanych wyborów.

 

Eksperci w obszarze perswazji i komunikacji

Specjalizujemy się w obszarze przywództwa i motywacji oraz rozwijaniu kompetencji i przenikliwości.

Specjalizujemy się w nauczaniu procesowego podejścia

oraz w budowaniu relacji.

 
Lilianna Bednarczyk - Konsultacje rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne

Ekspert, wieloletni praktyk w zarządzaniu konfliktem. Doświadczony konsultant w obszarze psychologiczno-pedagogicznym, mediator, mentor, coach, wieloletni były kurator sądowy w zakresie prawa rodzinnego. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im, Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego, ukończyła Podyplomowe Studium w zakresie uzależnień - uzyskała tytuł edukatora uzależnień. Specjalizuje się w obszarze interwencji kryzysowej, prowadzi konsultacje, rozmowy wspierające dla rodziców, ich dzieci, również dla dziadków będących w konflikcie z rodziną, mających ograniczane kontakty z wnukami.


Zbigniew Bednarczyk - Konsultant rodzinny, coach, mentor

Doświadczony praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, kilkuletni były kurator sądowy, konsultant w obszarze przywództwa. Autor programów innowacyjnych na temat: "Promowanie rodziny jako ważnego czynnika w budowaniu bezpiecznego środowiska rodzinnego i społecznego"; "Etapy pracy z rodziną w sytuacjach kryzysowych ". W trakcie wdrażania programów miał okazję przyjrzeć się swoim umiejętnościom komunikacyjnym i przywódczym w zestawieniu z najlepszymi wzorcami światowymi. Współpracuje z najlepszymi ekspertami na świecie: HBRP Harvard Business Review; ICAN INSTITUTE; GoodTherapy; Jack Canfild; Brian Tracy; IBM Watson Analitics. Jako ceniony praktyk z wieloma stażami był wielokrotnie zapraszany na seminaria naukowe i branżowe. Współtworzy narzędzia i programy rozwijające kompetencje pracowników w przedsiębiorstwach.

 

Radca Prawny,

radca prawny, komandytariusz. Praktyki zagraniczne m.in. w firmach prawniczych Taylor Vinters Solicitors (Cambridge), Atkin Chambers oraz Grays Inn (London); szkolenie przy Komisji Europejskiej w Brukseli z zakresu funduszy strukturalnych. Specjalista prawa korporacyjnego i cywilnego oraz transakcji w handlu elektronicznym. W różnych okresach świadczył usługi prawne m.in. na rzecz takich firm jak Dow Chemical, Alliance Capital, Norwich Union, British Telecom, General Electric; stały doradca prawny w Business Center Club, świadczy pomoc prawną na rzecz szeregu firm krajowych i zagranicznych w Polsce.

 

Adwokat,

komandytariusz o rozległym doświadczeniu w obsłudze prawnej, w tym sądowej na rzecz osób fizycznych i prawnych. Świadczy pomoc prawną m.in. na rzecz szeregu firm zagranicznych w tym hiszpańskich, belgijskich i francuskich, a także krajowych w szerokim zakresie stosunków handlowych i cywilno-prawnych, jak też prawa własności intelektualnej. W przeszłym doświadczeniu zawodowym ma m.in. pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako korespondent prasy hiszpańskiej w Polsce.

 

Radca prawny,

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1999-2004) oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2004-2005), stypendystka Uniwersytetu Ernst Moritz Arntd Universität w Greifswaldzie (2003) ; posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte we współpracy z podmiotami gospodarczymi, działającymi w różnych sektorach gospodarki; uczestniczy w stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców, jak również świadczy pomoc prawną w rozwiązywaniu spraw doraźnych; specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa cywilnego, handlowego, a także prawa rodzinnego i majątkowego, w tym w zakresie mediacji w konfliktach rodzinnych.

 

Psycholog kliniczny,

mediator, trener kinezjologii edukacyjnej, Zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz diagnozą trudności szkolnych. Jest mediatorem rodzinnym. Posiada ogromne doświadczenie w pracy zarówno z dorosłymi, młodzieżą jak i dziećmi. Ma bardzo dobre efekty w pracy z konfliktami małżeńskimi i rodzinnymi. Prowadzi szkolenia w zakresie komunikacji, konfliktu, asertywności, trudności interpersonalnych.